Sosial skate på Fusa

Spennende møteplass

Med mål om å skape et alternativ til lekeplassen ble skateparken på Fusa laget: Et samlingspunkt tilrettelagt for aktivitet, utfordringer og samhold.

Nabovennlig

Skateparken ligger nær bolighus og skole. Vi benyttet betong-moduler på betong-dekke, et materiale som demper lyd. Betong er vedlikeholdsfritt, solid og holdbart. 

Enkelt design

Visuelt ønsket kunden produkter som passet inn i miljøet rundt. Modulene i betong har en subtil farge som blender fint inn i omgivelsene. 

Skateparken ble satt opp i nærheten av et barnevennlig nabolag på Fusa i Hordaland.

For kunden var det viktig med en brukervennlig løsning og lite krav til vedlikehold. I tillegg var ønsket at produktene passet inn i miljøet rundt, uten å stjele for mye oppmerksomhet. Betongmodulene og underlaget tilfredsstiller disse kravene. I tillegg er det lyd-dempende. Parken blir en naturlig møteplass for de unge.

Her er det rom for lek på hjul, motoriske utfordringer, mestringsfølelse, øving og samhold.