Skole i bevegelse

Aktiviteter alle steder

Arenaskolen kontaktet TRESS med ønske om å skape muligheter for aktivitet og bevegelse både inne og ute. 

Løpebane til skolen

Fra veien til skolens inngang er det lagt en flott løpebane som illustrerer skolens oppfordring til aktivitet og lek blandt barna. 

Noe for alle

Prosjektet hadde en bred målgruppe som favnet om mange aldersgrupper og bevegelsesformer. Det ferdige resultatet understøtter derfor ulike behov i undervisningen og i fritiden.