{{model.basketCount}}

Modern Nature

Modern Nature är en serie som ger ett naturligt visuellt uttryck där träet och de gräsbeklädda taken är i fokus. Serien passar bra in i alla miljöer och sätter naturen i första rum. Barn från 3 år och uppåt leker bäst på lekställningarna, men man kan även kombinera Modern Nature med sandlådor och fjädergungor för att få en helhet till alla åldrar på lekplatsen. Modern Nature är en underhållsfri serie i miljövänlig lärk precis som i våra andra serier.

Produkter i Modern Nature-serien