Panna-arena

Mindre yta och placering

En panna-arena är mindre till ytan än en vanlig multisportplan vilket ger ett högre tempo på bollspel och lek. Pannabanan kan med fördel placeras på betong, asfalt, gräs, grus, platsgjuten gummi eller konstgräs. Därför är en pannabana ofta väldigt lättplacerad eftersom den dessutom har ett mindre ytbehov. Panna-arenorna är populära på skolgården, i parker och andra offentliga aktivitetsområden.

Aktivitet och spontanidrott

På en panna-arena går det att spela fotboll, innebandy, streethockey eller någon annan lämplig spontanidrott för ytan. Pannabanans sarg hindrar de flesta bollar och puckar att lämna aktivitetsytan vilket gör att aktiviteten sällan blir tempofattig och det blir fler bollberöringar. En pannabana främjar dessutom spel mellan pojkar och flickor eftersom fokus ligger mer på rörelse och passningar på en pannabana än på hårda skott som på en större multiarena. Självklart fungerar en panna-arena även utmärkt till olika lekar som exempelvis bollekar.

Underhållsfria panna-arenor och material

Vi erbjuder panna-arenor i lärk, varmförzinkat stål och HDPE. Alla våra pannabanor är underhållsfria. Vid tillverkningen av pannabanorna i lärk använder vi oss utav naturligt rötbeständigt lärkträ och varmförzinkat stål. Pannabanorna i HDPE är tillverkade i HDPE och pulverlackerat stål och pannabanorna i stål tillverkas i varmförzinkat stål. Allt för en lång hållbarhet och underhållsfrihet.

Panna-arenor och pannabana