Tress är stolta peppare!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns för att förebygga framtida sjukdom och ohälsa.

Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut.  

Endast en bråkdel av barn och unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra, för vi vill att Sverige ska må bättre! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.  

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi på Tress bidrar till detta viktiga arbete genom att tillhandahålla kunskapen, experthjälpen och produkterna som behövs för att bygga Pep Parker.  

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa! 

Här nedan kan du läsa mer om hur du kan bygga en Pep Park.