Produktbedömningar

Här listar vi de produkt- och miljöbedömningar som våra olika produkter har.

 

 
 

TÜV-Certifikat

TÜV, förkortning för Technischer Überwachungsverein är en tysk organisation vars syfte är att skydda människor och miljön från faror från fabriker och produkter på marknaden. TÜV fungerar som en oberoende konsult och kontrollerar fabriksanläggningar, elinstallationer, fordon och liknande. TÜV har mycket stränga krav för att godkänna en produkt eller en fabriksanläggning och är en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt. De flesta lekprodukter i vårt sortiment är TÜV-godkända enligt standarden EN 1176.

 

 

FSC/PEFC-märkt trä

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket (familjeskogsbruk). Både FCS och PEFC är internationella organisationer som verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. Vi på Tress vill tillsammans med våra producenter agera miljömedvetet och ansvarsfullt och därför använder vi oss av såväl FSC- som PEFC-märkt trä.

 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda produkter. Visionen är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.
Genom att låta Byggvarubedömningen bedöma våra produkter kan vi säkra att vi erbjuder marknaden hållbara produkter som främjar kvalitet, säkerhet och trygghet för både människor och miljön.

 

SundaHus

SundaHus är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn att skapa hållbart byggda miljöer genom att erbjuda enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus erbjuder databaslagrad information om produkter och tjänster för miljö-och hälsovärdering vid val av byggvaror. SundaHus har bedömt ett stort antal produkter från Tress.

 

Svanens Husproduktportal

Genom att lista våra produkter i Svanens Husproduktportal blir de sökbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens. Här kan företag välja ut de produkter som de vill använda i sina byggprojekt och vara säkra på att produkterna är granskade och uppfyller Svanens krav. Därför är det självklart att vi på Tress listar produkter i Svanens Husproduktportal.