FOLKPARKEN LJUSDAL

Balans och rollek

För att utmana och utveckla barnens balans och koordination valdes produkter med fokus på just detta. Även rollek satsades det på då man ville erbjuda något för alla åldrar.

Hoppkudde

Hoppkudden blev en succé direkt med det lokala bandylagets färger. Här är det full fart för alla åldrar. Det finns inga hårda kanter att slå sig på och studsmattan tål hög belastning vilket innebär att många barn kan hoppa samtidigt. Riktigt roligt sätt att träna upp kroppskontrollen på.

Klätterlekhus

Klätterlekhuset ifrån serien Classic Nature passar in i alla miljöer tack vare de diskreta färgerna och den tilltalande designen. Här ges barnen en möjlighet till rollek, utveckla sin fantasi och deras sociala förmåga tack vare utformningen på lekhuset.

Folkparken i Ljusdal satsade på lekprodukter med fokus på balans och lek för alla åldrar. De ville förnya sin existerande lekplats med något nytt.

Balansbana är inne

Balansbanans utformning ger barnen många utmaningsmoment och möjligheter till rollek. Detta samtidigt som barnen utvecklar deras balans, motorik och koordination. I sin tur är det bevisat att detta ger bättre inlärningsförmåga så här är många vinnare.