Tillgänglighetsanpassade utemiljöer

Tress arbetar aktivt för att kunna inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett mer aktivt och hälsosamt liv. Vi anser att aktivitet och rörelse ska vara till för alla och vill ta vårt ansvar för att bidra till detta. För att lyckas med det krävs god kunskap vid projekterandet och vi har sedan länge arbetat med organisationer för barn med olika funktionsnedsättningar, för att ta del av deras önskemål och behov. Vi tar även del av forskning kring barns lekmönster och rörelseutveckling och satsar stort på bland annat rollek som visat sig vara en av de viktigaste faktorerna i barns tidiga utveckling.

Tillgänglighetsanpassade lekställningar

Vi strävar efter att erbjuda produkter så att även barn med funktionsnedsättningar ska kunna delta i leken med övriga barn. Ingen ska behöva stå vid sidan om. Vårt arbete med att erbjuda tillgänglighetsanpassade produkter har pågått aktivt sedan 2015. Vi erbjuder exempelvis produkter så som vår ”Sandlåda med sandbord” där rullstolsburna kan leka med sanden utan att behöva vara i sandlådan. Vi har även flertalet större lekställningar med ramper och möjlighet för rullstolar att flytta sig mellan olika större plattformar, se vår produkt ”Fartyg alla kan”. Många av Tress produkter går dock att använda oavsett individers olika behov och förutsättningar. När det kommer till tillgänglighetsanpassning är det lätt att endast fokusera på barn och ungdomar i rullstol, men vi tycker det är viktigt att täcka upp behovet hos alla barn som potentiellt ska leka på lekplatsen. Allt behöver inte vara för alla men det ska samtidigt finnas något för alla för att en lekplats ska anses vara tillräckligt tillgänglighetsanpassat enligt oss. I vårt sortiment har vi därmed även mindre lekställningar med aktiv inlärning såsom spel, siffror och bokstäver, som bidrar till en mer aktiv inlärning för alla. Produkterna passar för såväl den synsvaga, rullstolsburna, hörselskadade eller liknande. Exempel på sådana produkter är vår lekställning ”Alla kan delta”.

Tillgänglighetsanpassad spontanidrott

Vi på Tress har under lång tid levererat multiarenor, mål, basket och bordtennisbord till många olika utemiljöer. Vi tillverkar produkterna själva och kan därför kundanpassa våra produkter. Beställaren får därmed, genom våra produkter, en möjlighet att kunna skapa en plats som passar för alla.

Multiarenor: Våra tillgänglighetsanpassade multiarenor, som har speciella ingångar för rullstolsburna, främjar alla barn och ungdomars aktiva livsstil. Vi har även Insideout-arenor som med sin öppna karaktär för samman barn och ungdomar på ett naturligt sätt, där umgänget står i fokus. Arenorna gör det möjligt att utöva olika bollspel, umgås och ha kul oavsett om de har någon funktionsnedsättning eller inte.

Rullstolsanpassade utegym: I vårt sortiment av utegym erbjuder vi produkter som med fördel kan användas av funktionsnedsatta. Flera av produkterna är bland annat anpassade för att personer som är rullstolsburna ska kunna få plats med sin rullstol och utföra samma övningar som andra kan.

Utegym för seniorer: Vi lever längre och håller oss friskare långt upp i åldrarna och det gör att efterfrågan ökar på speciella träningsstationer och utegym för seniorer. Redskapen och utrustningen på traditionella utegym är ofta för höga för dig som är äldre. Det kan också vara svårt att komma helt intill och kunna träna om du är rörelsehindrad eller har svårt med balans och grepp. Med våra anpassade träningsstationer för aktiva seniorer är det enkelt att erbjuda en plats där det känns naturligt att träffa likasinnade och träna tillsammans. Dessa mötesplatser gör både gott för kroppen och själen. Du kan träna leder och muskler, rörlighet och styrka, samtidigt som du kommer ut och träffar andra och umgås i en avslappnad miljö.

Tillgänglighetsanpassade parkmöbler

Oavsett om en person har en funktionsnedsättning eller inte behövs det ibland vila mellan aktivitet som lek och träning. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av parkmöbler där det finns något för alla. Vi har exempelvis bänkbord som med en längre bordsskiva på ena kortsidan ökar tillgängligheten och ger plats för rullstol. Med tidlös design passar parkmöblerna i många olika utemiljöer; i parken, på campingen eller skolgården och erbjuder plats till både stora och små.

Tillgänglighetsanpassade underlag

Vi erbjuder även våra kunder olika typer av underlag såsom platsgjuten gummi, konstgräs, träflis, barkflis eller fallskyddsplattor. Att välja något av nämnda underlag i stället för exempelvis sand kan underlätta för de med funktionsnedsättning att lättare ta sig fram. Underlagen har olika egenskaper och kan passa olika behov, det har till exempel visat sig att naturlig barkflis är ett av de bästa alternativen när det gäller underlag som även en rullstol kan ta sig fram på. Förutom det avger barkflis inga mikroplaster.

Utvecklingen fortsätter framåt

Vår målsättning är att ha det bästa sortimentet i Skandinaven för att stimulera alla barns lärande och sociala lek. En kreativ lekmiljö ger stora utmaningar till barn och här gör vi stora satsningar. Vår vision är att utveckla och sälja produkter som främjar en rörelsekultur där glädje, gemenskap, upplevelser och hälsa ska vara i fokus. Detta ser vi som en ständigt pågående process där vi målmedvetet arbetar med kreativa processer och nätverkande. Vi tror att vi genom ett nära samarbete med slutanvändare, kunder och tillverkare kan utveckla nya koncept, anpassa produkter och ge idéer till ny utveckling. Genom att erbjuda inspirerande produkter och lösningar till sport, idrott, lek och aktivitet bidrar Tress till en större motivation, fler timmar i rörelse och generellt en bättre folkhälsa. Vårt arbete med att göra skillnad i vardagen för människor med olika behov och förutsättningar kommer på så vis alltid att fortsätta framåt.