Hvordan bytter jeg eller sender varer i retur?
Retur av varer kan kun finne sted dersom varen fortsatt har ubrutt originalemballasje og etter nærmere avtale med TRESS.
For privatkunder henvises til Lov om Angrerett § 10. Eget skjema skal utfylles ut og legges ved de returnerte varene.

Skjema og informasjon om angrerett finner du her.

Spesialbestilte varer kan ikke returneres. I forbindelse med garanti – og reklamasjonssaker forholder vi
oss til en hver tid til de gjeldende lover og regler.
Ved eventuell refusjon av din betaling vil dette foregå via bankoverføring. Kopi av faktura må legges ved i tillegg til bankopplysninger og kontonummer.