Virksomhetsprofil

Tress C. Monsen AS er et norsk handelsselskap som ble etablert i 1899. Hovedkontoret ligger i Bergen med sentrallager i Skanderborg, Danmark. Vi er en av Skandinavias ledende leverandører av sports- og aktivitetsutstyr og målet vårt er å bli den ledende leverandør av kvalitetsutstyr innefor denne sjangeren.

Vi vil utvikle og selge miljøbevisste produkter som fremmer en bevegelseskultur båret frem av positive menneskelige samspill, bæredyktighet, sunnhet og opplevelse.

 

Produktprogram

Vårt produktspekter er bredt og omfatter balansemotoriske treningsrekvisitter, sykler, baller, mål og nett, skoleidrettsutstyr, utstyr til svømmehaller, idrettshaller og sportsanlegg, ballbinger og multi-baner, lekeplasser og treningssentre.

Vi har kun avtaler med kvalitetsbevisste, samarbeidsvillige og utviklingsorienterte utstyrsleverandører. Produktoptimering og tett kommunikasjon er en selvfølge i vårt samarbeid med disse. Vi stiller store krav til våre leverandører som primært er europeiske.

Vi har lang erfaring med produksjon og salg av lekeplassutstyr og vi kjenner kravene til sikkerhet og kvalitet som kreves av det profesjonelle markedet. 

Alle produkter tilfredsstiller kravene i forskriftene og standarden NS-EN 1176 og 1177

 

Produktutvalget vårt kan du se i våre mange kataloger eller på vår hjemmeside www.tress.no

 

Kundeservice – kompetanse og kvalitet hos de ansatte er en selvfølge

Vi har et faglig dyktig personale som betjener våre kunder med høy serviceinnstilling og godt humør. God kundekontakt og kundepleie er vårt varemerke da vi ønsker å være en ansvarsbevisst og troverdig leverandør av utstyr til sport, lek og trening. Vi er kjent for god kvalitet, leveranse av rett vare til rett tid og høy service. Derfor er optimal kundebetjening en selvfølge!

 

Konsulenttjenester

Våre regionale konsulenter og interne salgsmedarbeidere er alle velutdannede.  De står alltid til rådighet for å gi deg gode råd og faglig veiledning.

Våre kunder kan når de måtte ønske bestille gratis konsulentrådgivning angående våre produkter, og vi kommer gjerne på besøk for å fortelle om våre produkters holdbarhet og bruksområde. I tillegg yter vi profesjonell konsulentrådgivning i forbindelse med prosjekter, anleggsarbeid og ny- eller ombygninger.

 

Utviklings- og prosjektoppgaver

Vi jobber målrettet med kreative prosesser og networking. Basert på et tett samarbeid med kunden utvikler vi gjerne nye konsepter, tilpasser produkter og gir innspill til produsentene for nyutvikling. De beste ideene og resultatene oppstår når det er ett tett samarbeid med sluttbruker, kunder, produsent og egne medarbeidere. Vi kan derfor tilby den nyeste kunnskapen om aktiviteter og utstyr, - annerledes og utradisjonelle løsninger.

 

Administrasjon og E-handel

Administrasjonen ligger i Bergen, hvor økonomi, regnskap, salg per telefon og e-handel blir håndtert. Her administreres også deler av hjemmesiden, hvor alle produktene våre presenteres i egen nettbutikk.

 

 

Lageret i Skanderborg

Vi har et stort, moderne og effektivt lager i Skanderborg på ca. 6000 m² og med mer enn 3500 forskjellige produkter i hyllene.  Med to forsendelser i uken kan lagervarer leveres i hele Norge i løpet av få dager. Levering av spesialvarer tar noe lenger tid.

Varene pakkes forsvarlig, slik at de ikke skades under transport. Våre logistikkrutiner er av høy kvalitet og velfungerende, noe som sørger for at varene kommer frem hel og i brukbar stand!

 

Montasjeavdelingen – sikkerhet i høysetet

Våre montører er utstyrt med alt nødvendig utstyr og verktøy for å kunne utføre varierte oppgaver.
Alle monteringsoppdrag blir utført i henhold til kundens ønsker, samtidig som vi sikrer overholdelse av alle regulativer, sikkerhetsregler, lover og internasjonale standarder. Vi går ikke på kompromiss med hensyn til sikkerhetskravene!

Montørene består av dyktige, seriøse fagfolk, med stor erfaring med idrettsanlegg og lekeplasser. Vi utfører arbeid i forbindelse med nyetablering, sikkerhetsettersyn, reparasjoner og endringer. Grunnlaget for alt arbeidet som utføres av våre montører er sikkerhet, sunn fornuft, hjelpsomhet, innlevelsesevne og tilpasning - i løsningen av den enkelte oppgave.

 

Kvalitetssikring

Vi forventer at våre leverandører til en hver tid lever opp til gjeldende lovkrav vedrørende produktenes sammensetning og arbeidsmiljø. Også at de produserer under forhold som overholder lokale lover og forskrifter.

Vi søker primært langvarige samarbeidsleverandører, for å oppnå optimal forståelse for våre krav til miljø, kvalitet og leveringsgaranti.

 

Medarbeidere

Vi legger vekt på at alle våre medarbeidere er velutdannede og har fagkompetanse. Vi er en virksomhet med godt arbeidsmiljø og våre medarbeidere føler seg verdsatt. Vi legger vekt på å være en opplæringsbedrift, og har gjennom tiden utdannet mange lærlinger og elever. Vi har alltid elever blant våre ansatte, og ivaretar også våre sosiale forpliktelser ved å ansette medarbeidere med nedsatt arbeidsevne i fleksible jobber og har arbeidspraksis plasser.

 

 

Salgskontorer

TRESS C. Monsen AS, Bergen, Norge
TRESS AS, Skanderborg, Danmark
TRESSport & Lek AB, Helsingborg, Sverige
TRESS OY Piresma AB, Espop, Finland