TRESS er ISO-sertifisert

I november 2009 ble vi miljøsertifisert av Bureau Veritas etter standarden ISO 14 001. Rent praktisk betyr sertifiseringen at vi har innført et miljøledelsessystem med prosedyrer, fremgangsmåter og instruksjoner som oppfyller miljøkravene i standarden.

Vår miljøsertifisering ISO 14 001 er en garanti for at vi som virksomhet tar hensyn til miljøet og streber etter å redusere vår miljøpåvirkning. Vår miljøpolitikk skal resultere i en bærekraftig utvikling av TRESS ved å minimere CO2 -utslipp, avfall og energiforbruk. Vi ønsker å være ledende innen levering og montering av miljøvennlige og miljøgodkjente produkter.

Her er vårt bevis: