TRESS skal være kundens foretrukne leverandør.

TRESS skal være en nytenkende virksomhet og skal være bransjens mest attraktive arbeidsgiver.

TRESS skal utvikle, oppdage og selge kvalitetsprodukter og – ytelser som fremmer en bevegelseskultur, samspill mellom mennesker og gi glede, sunnhet og opplevelser.

TRESS skal arbeide aktivt og målrettet med miljø og kvalitet.

TRESS skal tilby det meste og det beste innen idrett- og aktivitetsutstyr.

TRESS’ og firmaets ansattes høyeste prioritet skal være å møte kundens forventninger til kvalitet og service.


_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kvalitet og service går aldri av moten

TRESS leverer de varer og tjenester som markedet etterspør, og vil alltid ha kvalitetsprodukter som den viktigste del av sortimentet. Produktene som selges skal ha undergått en nøye utvelgelse utfra faglige, kvalitetsmessige og miljømessige krav.


Bevegelseskultur for alle

Ved å tilby produkter som fremmer en bevegelseskultur, gjør TRESS en forskjell i hverdagen for mennesker i alle aldre. TRESS vil tilby inspirerende produkter og løsninger for sport, sport og bevegelse som kan bidra til større motivasjon, flere timer med bevegelse og generelt bedre folkehelse.

Dette er noe man skal kunne være stolt av ved å jobbe i TRESS.

Engasjement og lagånd

Medarbeiderne er våre viktigste aktiva.
TRESS skal tilby et spennende og attraktivt arbeidsmiljø.
Vi skal sørge for at medarbeidere får nødvendig opplæring internt, både når det gjelder produkt- og markedskompetanse, samt opplæring i interne rutiner innen TRESS sin egen organisasjon.

TRESS skal legge til rette for at medarbeidere kan få faglig påfyll og etterutdanning eksternt. Dessuten vil vi gjennom høyt informasjonsnivå, økt samarbeid mellom funksjoner og relevante sosiale tiltak søke å øke lagånden kollegaer imellom.

I TRESS er det viktig å være dyktig, men det er enda viktigere å gjøre sine kolleger dyktigere.

 

Positivitet og sunn fornuft

TRESS tror at mye kan løses med en positiv innstilling og ved at man tar beslutninger basert på sunn fornuft. Våre mange dyktige medarbeidere er rekruttert på grunn av deres faglige kunnskaper og sosiale ferdigheter, derfor har de også redskapene til å treffe en selvstendig beslutning.

Dette mener TRESS er sunn fornuft.


Tett på kundene - Tett på leverandørene

I TRESS lever vi av et nært samarbeid og kontinuerlig kontakt med våre kunder, der de er; uansett om det er online, i telefonen eller ansikt til ansikt. Det er den løpende kontakten som gjør at vi kan utvikle samarbeidet til alles beste.

Likeså er samarbeidet og den tette kontakten med våre mange kvalitetsleverandører avgjørende. Vi vil arbeide tett med dem, slik at vi kan utvikle de løsninger markedet krever, og samtidig sikre oss at hensyn til både kvalitet og miljø alltid prioriteres.