TRESS er ISO certificeret

I november 2009 blev vi miljøcertificeret af Bureau Veritas efter standarden ISO 14 001.
Rent praktisk betyder certificeringen, at vi har indført et miljøledelsessystem med procedurer,
fremgangsmåder og instruktioner som opfylder standardens miljøkrav. 

Vores miljøcertificering ISO 14 001 er en garanti for, at vi som virksomhed tager hensyn til miljøet og bestræber os på at nedbringe miljøpåvirkningerne. Vores miljøpolitik skal resultere i en bæredygtig udvikling af TRESS ved at minimere CO2 udledning, affald og energiforbrug.
Vi vil være førende med hensyn til at levere og montere miljøvenlige og miljøgodkendte produkter.

Her er vores bevis: