Whistleblowerordning

Whistleblowerordningerne har til formål at sikre, at en whistleblower, som defineret i vores
whistleblowerpolitik, hurtigt og fortroligt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette
overtrædelser eller potentielle overtrædelser omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere, med
henblik på, at en uafhængig og selvstændig whistleblowerenhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Ordningerne dækker indberetninger vedrørende alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold.
Dette omfatter handlinger, der er ulovlige, udgør alvorlige overtrædelser eller forhold, der gør det muligt
at omgå gældende regler.