MILJØSTRATEGI OG POLITIK:   

 

TRESS er en miljøbevidst, seriøs og respekteret markedsleder på det skandinaviske marked af kvalitets sports- og aktivitetsudstyr. Hos os er det helt naturligt at prioritere miljøet højt. For dig som kunde sikrer det en miljøvenlig samarbejdspartner der overholder gældende lovgivning.

Vores miljøarbejde bliver overordnet styret via vores miljøledelsessystem (ISO 14 001)

TRESS arbejder aktivt og målrettet med miljø og kvalitet, hvilket skal resultere i en bæredygtig udvikling af virksomheden. 

Dette sker ved at vi konstant forudser ændringer i markedet og tager konsekvenser af dette, samt at vi i det prioriterede, nære samarbejde med vores leverandører, vil udvikle de løsninger markedet kræver og samtidigt sikre os, at hensyn til kvalitet og miljø altid prioriteres.

Vi tilbyder de varer og serviceydelser, som markedet efterspørger og vi vil altid have kvalitet, som den vigtigste del af sortimentet.

Produkter der har undergået en nøje udvælgelse, med faglige, kvalitetsmæssige og miljømæssig krav som toneangivende medspillere i processen.   

TRESS vil udvikle, opdage og sælge kvalitetsprodukter og – ydelser der fremmer en bevægelseskultur. Fællesskab, glæde, sundhed og oplevelser skal være i fokus.

 

Vores ledestjerner:

Kvalitet og service går aldrig af mode
Bevægelseskultur for alle
Engagement og holdånd
Positivitet og sund fornuft
Tæt på kunderne – tæt på leverandørerne 

 

TRESS vil:

 • Følge den gældende lovgivning
 • Arbejde aktivt og målrettet med miljø og kvalitet.
 • Forebygge forurening, minimere ressourceforbrug og fremme genbrug.
 • Opstille miljømål og gennem miljøledelsessystemet at registrere og dokumentere, at målene indfries.
 • Løbende at forbedre vores arbejdsprocesser
 • Løbende at evaluere vores miljøindsats
 • Videregive informationer om ny lovgivning til relevante medarbejdere
 • Sikre at medarbejderne har et sikkert, sundt og attraktivt arbejdsmiljø
 • Fremme og udvikle engagement og holdånd
 • Sikre at fællesskab, glæde, sundhed og oplevelser skal være i fokus

 

TRESS har opsat følgende målsætninger: 

 • TRESS´ ledelse har et stort engagement og ansvarsfølelse for at miljøpolitikken overholdes og optimeres.   
 • Vi vil være tæt på vores leverandører, så vi sammen kan udvikle de løsninger markedet kræver og samtidigt sikre, at hensyn til både kvalitet og miljø altid prioriteres. 
 • Ved at uddanne og inspirere medarbejderne, samt ved et højt informationsniveau og øget samarbejde mellem funktionerne, søger TRESS at skabe bedst mulig grundlag for at miljøpolitikken føres ud i livet.
 • TRESS leverer de varer og serviceydelser, som markedet efterspørger og vil altid have kvalitet som den vigtigste del af sortimentet.
 • Produkter der har undergået en nøje udvælgelse med faglige, kvalitetsmæssige og miljømæssige krav om toneangivende medspillere i processen, er drivkraften i et sortiment, der animerer til tilfredshed hos kunderne og stolthed hos medarbejderne.
 • TRESS vil købe salgs- og montagebiler som er miljøvenlige og fokusere på forbruget at brændstof.
 • TRESS vil indkøbe miljøvenlig emballage og genbrugsemballage, samt sikre at vi kun bruger den mængde emballage, der er absolut nødvendig for at beskytte varen.
 • TRESS vil have fokus på affaldshåndtering.
 • TRESS vil, i størst muligt omfang, benytte svanemærket eller FSC mærket papir og trykke CO2 neutralt.
 • Tæt på kunderne – tæt på leverandørerne:

 

I TRESS lever vi af en nærværende og kontinuerlig kontakt med vores kunder, der hvor de er; uanset om det er online i telefonen eller ansigt til ansigt. Det er den løbende kontakt der gør, at vi kan udvikle samarbejdet til alles bedste.

Ligeledes er samarbejdet og den tætte kontakt til vores mange kvalitets leverandører altafgørende. Vi vil være tæt på dem, så vi sammen kan udvikle de løsninger markedet kræver og samtidigt sikre os, at hensyn til både kvalitet og miljø altid prioriteres.