Strategi

En forening af medarbejdernes og ledelsens ambitioner for TRESS 

Vores vision
  • TRESS skal være kundens foretrukne leverandør og branchens mest attraktive arbejdsplads.
  • TRESS skal være en værdibåret og nytænkende virksomhed, som lever af sin originalitet og en stærk, sammentømret medarbejderkultur.
  • TRESS skal udvikle, opdage og sælge kvalitetsprodukter og -ydelser, som fremmer en stærk bevægelseskultur. Fællesskab, glæde, sundhed og oplevelser skal være i fokus.
  • TRESS skal arbejde aktivt og målrettet med miljø og kvalitet.
Vores mission

  • TRESS vil tilbyde det meste og det bedste indenfor udstyr til sport, idræt, leg og aktivitet.
  • Det skal altid være TRESS ́ og firmaets medarbejderes højeste prioritet at tilgodese enhver kundes forventninger til kvalitet og service. Vores ledestjerner
_________________________________________________________________________________________________________Kvalitet og service går aldrig af mode

TRESS leverer de varer og serviceydelser, som markedet efterspørger og vil altid have kvalitet som den vigtigste del af sortimentet. Produkter der har undergået en nøje udvælgelse, med faglige, kvalitetsmæssige
og miljømæssige krav som toneangivende medspillere i processen, er drivkraft i et sortiment, der animerer til tilfredshed hos kunderne og stolthed hos medarbejderne. 


 
Bevægelseskultur for alle

Ved at tilbyde produkter, der fremmer en bevægelseskultur, gør TRESS en forskel i hverdagen for mennesker i alle aldre. TRESS vil tilbyde inspirerende produkter og løsninger til idræt, sport og bevægelse, der kan bidrage til en større motivation, flere timer i bevægelse og generel bedre folkesundhed.

Det er noget man skal kunne føle stolthed over, når man arbejder hos TRESS. 

 

Engagement og holdånd

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv og den daglige indsats og indstilling er altafgørende for, hvordan vi opleves af vores omgivelser. Derfor er arbejdsglæde helt afgørende. TRESS tilbyder et spændende og attraktivt arbejdsmiljø og derudover er det den enkelte medarbejders egen drivkraft, levende engagement og følelse af at være med på et stærkt hold, der gør at arbejdsglæden kan udvikles positivt.

At være ansat i TRESS skal være mere end et arbejde. Ved at uddanne og inspirere medarbejderne både forventer og opmuntrer TRESS til, at den enkelte udviser stort engagement. Desuden vil TRESS gennem højt informationsniveau, øget samarbejde mellem funktioner samt relevante sociale tiltag, søge at udbygge holdånden kolleger imellem.

I TRESS er det vigtigt at være dygtig, men det er endnu vigtigere, at gøre sine kolleger dygtigere. 


 
 
Positivitet og sund fornuft

TRESS tror på, at meget kan løses med en positiv indstilling og ved
at man tager beslutninger baseret på sund fornuft. Vores mange dygtige medarbejdere er ansat i TRESS på grund af deres faglige kunnen og kompetencer, hvorfor de også har redskaberne til at træffe selvstændige beslutninger baseret på sund fornuft. Gennem udvikling af medarbejderne vil vi sætte den enkelte i stand til at træffe gode beslutninger for firmaet og derved opnå mere selvstændighed i jobbet.

Det mener TRESS er sund fornuft. 
Tæt på kunderne - tæt på leverandørerne

I TRESS lever vi af en nærværende og kontinuerlig kontakt med vores kunder, der hvor de er; uanset om det er online, i telefonen eller ansigt til ansigt. Det er den løbende kontakt der gør, at vi kan udvikle samarbejdet til alles bedste.

Ligeledes er samarbejdet og den tætte kontakt til vores mange kvalitets- leverandører altafgørende. Vi vil være tæt på dem, så vi sammen kan udvikle de løsninger markedet kræver og samtidigt sikre os, at hensyn til både kvalitet og miljø altid prioriteres.