Drive2023

find your DRIVE

DRIVE har som mål å bidra til et fredeligere samfunn. Vi er stolte av å være en av deres samarbeidspartnere!

Organisasjonen ble startet av Knut Ove Børseth i 2009, samme år som han ble Europamester i rallycross. Som forbilde og rollemodell møtte han ungdommer som av ulike grunner mistrivdes på skolen og som manglet et holdepunkt og et team å være en del av. Ønsket om å gjøre en forskjell for sårbar ungdom la grunnlaget for etableringen av organisasjonen.

Grunnlegger Knut Ove inviterte sårbar ungdom inn i små team og la til rette for interessante og spennende aktiviteter hvor alle i teamet ble sett og fikk oppleve mestring- alt organisert av lojale og trygge voksenpersoner. Hver ungdom fikk på sin individuelle måte finne sin DRIVE i et trygt og inspirerende team.

I 2020 inngikk Knut Ove Børseth et samarbeid med MOTs grunnlegger, Atle Vårvik. Målet med samarbeidet er å videreutvikle DRIVE og bli den beste og mest komplette organisasjonen i arbeidet med å gjøre en positiv endring i livet for ungdom som trenger det aller mest.

DRIVE Teamno
DRIVE Fallskjermno
DRIVE Overtrekksvestno
DRIVE Mestringsvennno
DRIVEs program og aktiviteter

DRIVE er opptatt av at all ungdom blir sett og opplever mestring. Gjennom DRIVEs program og aktiviteter får ungdom hjelp til å finne sin DRIVE og bli den beste versjonen av seg selv.

DRIVEs målgruppe er sårbar og risikoutsatt ungdom med utfordringer over gjennomsnittet. DRIVEs program og aktiviteter skal være en støtte til ungdom som har det vanskelig og hjelpe ungdom til å kanalisere energien slik at den ikke kommer på avveie, men brukes på en slik måte at hver og en blir den beste versjonen av seg selv.

Les mer om DRIVEs spennende tilbud og viktige arbeid her.

Gjennom sine program og aktiviteter ønsker DRIVE å medvirke til en snuoperasjon:


🏆Fra negative følelser til positiv seiersfølelse
💪🏼Fra nederlag til opptur
👩🏻‍🤝‍👨🏽Fra utenfor til innafor
✨Fra likegyldighet til glød