Redegjørelse etter åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

Tress C. Monsen AS skal årlig redegjøre for de aktsomhetsvurderinger selskapet har gjennomført i virksomheten og hos leverandørene iht. loven.

 

Les mer her.