Bueskydning i skolen

Her kan du læse om bueskydning i skoleidrætten, og få inspiration til undervisningsforløb for børn i skoler og institutioner. Du kan også gå til alt vores bueskydning udstyr, hvis du er interesseret i at købe grej til bueskydning. Her kan du bl.a. bestille recurve buer og andet udstyr til bueskydning.Opstilling af bueskydningsbanen 

Bueskydningsbanen er inddelt i fire områder, som er:

 • "Forbudt" område linje
 • Mållinje
 • Skydelinje
 • Ventelinje

 

Sådan opstilles en sikker skydebane til skolebueskydning:

1. Identificer en passende afstand og placering for skydebanen eksempelvis et område med meget plads, væk fra adgangspunkterne såsom døre, hvis bueskydningen foregår i en idrætssal eller sportshal.

2. Opstil den grundlæggende skydebane ved sessionens start, så den er klar til målrettede aktiviteter (skydelinje, ventelinje og linje med et forbudt område).

3. Afhængig af hvilken aktivitet eleverne udfører anbefales det, at du fastlægger den nødvendige afstand til mållinjen. 

4. Hvis skydebanen er opstillet indendørs i en idrætssal eller sportshal, så husk at kontrollere, at der ikke er noget i skydelinjen – som kan være nødvendigt at flytte eller ramme.

5. Opstil skydeskiver, kegler, tøndebånd eller lignende afhængig af aktiviteten. 

6. Sørg for, at der er plads nok mellem mål og skydelinje således, at skydelinjen ikke bliver overfyldt.

 

 

Sessioner i skolebueskydning til børn

Det er altid vigtigt at introducere eleverne på en god måde til en ny aktivitet i trygge rammer, så de får en succesoplevelse med bueskydning. Derfor anbefales det, at bueskydningsforløbet laves ud fra forskellige sessioner. På denne måde får eleverne en grundig og gennemført introduktion til bueskydning med korrekt anvendelse af udstyret – buer og pile! 

Indholdet i sessionerne for budskydning hos børn:

1. Sjov opvarmning

 • I sættet finder du aktivitetskort, som giver dig idéer til opvarmning for at styrke forskellige aspekter eller for at gøre alle elever klar til sessionen. Du kan evt. blande og matche opvarmningslegene med aktiviteterne eller udvikle Jeres egne lege. 

 

 2. Opstilling af bueskydningsbanen og sikkerhed

 • Lav opstilling af skydebanen til en del af aktiviteterne, og få eleverne til at hjælpe med opstillingen.

 • Forklar banekommandoerne og hvad de angivne områder på banen betyder i forhold til at sikre, at afviklingen af sessionerne sker på en ansvarlig måde.

 • Du kan evt. overveje at udføre aktiviteter i forbindelse med opstilling af skydebanen, der ikke kræver bueskydningsudstyr til at starte med. På denne måde bliver børnene fortrolig med pladsen og procedurerne for bueskydning. 

3. Udstyret til bueskydning

 • Giv her en enkel introduktion til udstyret  -  armbeskyttere, mål, bue og pil.

 • Identificer den foretrukne hånd, som buen trækkes med.

 • Udstyr eleverne med bueskydningsudstyret, som er armbeskyttere, bue og pile.

4. Sådan skyder du med bue og pil

 • Her er det en fordel at forklare børnene en enkel teknik til skydning ved brug af sigtepunkt. Du kan evt. udføre en enkel demonstration af skydeteknikken overfor eleverne.
 • Udfør opstillingen af skydebanen med skydelinjer, i stedet for mål på det dette tidspunkt. Herved kan gruppen bedre koncentrere sig om at lære at skyde uden at skulle bekymre sig om at score point på skydeskiven.
 • Husk at vejlede hvert enkelt barn i at skyde deres første tre pile med udstyret. Børnene kan evt. øve sig i at bruge udstyret i små grupper.
 • Giv eleverne et sikkerhedsforedrag om indsamling af pile, så de ikke kommer galt afsted.
 • Når børnene er blevet fortrolige med teknikken i bueskydning, introduceres de herefter til de grundlæggende forbedringer

 

 

 


 5. Start med at udføre forskellige aktiviteter, spil og konkurrencer!

 • Her kan du anvende aktivitetskortene og stævnekort til idéer eller find på jeres egne idéer.


 
Læringsmål og kompetencemål i undervisningen

Præcisions idræt 
 • Ÿ Eleven kan omsætte instruktion til handling via kropsbevidsthed (koordination, balance, styrke) 
 
 • Ÿ Eleven kan holde koncentrationen i kortere perioder 
 
 • Ÿ Eleven får viden om enkle regler og sikkerhed 
   
Samarbejde og ansvar 
 • Ÿ Eleven kan samarbejde i par eller små grupper om idrætsleje 
   
Normer og værdier 
 • Ÿ Eleven kan respektere regler og aftaler for afvikling af bue-aktiviteten 
 
 • Ÿ Eleven respekterer andre elevers deltagelse og behov 
   
Ordkendskab 
 • Ÿ Eleven kan anvende enkle fagord og begreber 
 
 • Ÿ Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
   
Aktiviteter 
 • Ÿ Bueskydning, præcisionsidræt, leg 
   
Tegn på læring 
 • Ÿ Eleven forstår og skyder efter grundlæggende teknisk læring 
 
 • Ÿ Eleven forstår regler og sikkerhed omkring afvikling af bueskydning 
 
 • Ÿ Eleven kan samarbejde i par eller små grupper ud fra aktiviteterne 
 
 • Ÿ Eleven forstår og bruger fagord som ventelinje, skydelinje, optræk & slip 
 
 • Ÿ Eleverne hjælper og roser hinanden 

 

Bueskydning på tværs af undervisningen

Formålet med bueskydning i elevernes undervisning:

Formålet med Arrows bueskydning handler derfor også om at skabe en bred læring hos eleverne, inden for en vifte af læringsmål, som rækker udover bueskydningsdelen! 

I Arrows børnebueskydning får eleverne gennem leg og få regler et kendskab til sportsgrenen bueskydning via skoleidræt. Udover et kendskab til sporten gennem idræt, så får eleverne også udviklet deres læring gennem andre skolefag. Derfor er der stor mulighed for at bruge bueskydning til et tværfagligt undervisningsforløb og ikke kun gennem idrætstimerne.

Aktivitetskortene som du finder i skolesættet, guider dig igennem til, hvordan fagene matematik, læsning/skrivning, IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi), historie og billedkunst udvikler børnenes tilgang til bueskydning i mere end ”bare” til idræt.

Nedenfor ser du forslag til, hvordan specielt fagene matematik, IKT og historie kan inddrages på flere måder i et bueskydningsforløb.
 

Matematik

 • Faget matematik kan inddrages ved at kigge på de point du scorer, når du skyder på skiven, og bruge dem i hovedregning.

  Eksempelvis: Hvor mange point scorer du, når du lægger en gul og rød sammen? Dette er en god øvelse for eleverne og bueskydning bliver her mere end ”bare” en aktivitet samt sportsgren i skolen.

IKT

 • Skab et holdark og scorekort, så eleverne selv kan notere deres point gennem hele spillet på scorekortet. Herefter kan eleverne selv udregne deres point fra spillet. 
  Eleverne lærer at lægge tal sammen og notere deres point på et fælles scorekort.


Historie

 • I faget historie kan historien om bueskydning inddrages, eleverne får herved en bredere forståelse for, hvordan bueskydning har udviklet sig gennem tiden. Eleverne kan eksempelvis lære om, hvilken historie der ligger bag bueskydning. I kan fx undersøge hvordan brugen af bueskydning har ændret sig gennem tiden i forbindelse med krigsførelse, jagt og sport.

 • Det er også en god idé at se på historien om bueskydning i de olympiske og paralympiske lege. På denne måde giver du eleverne en bredere forståelse og læring om bueskydningens udvikling, og hvilken forskel den har gjort førhen og frem til nu.

 

 

Ekstra udstyr, der anbefales at anvendes til bueskydning

Brug et målebånd til opmåling af banens længde mellem områderne skydelinje og ”forbudt” områdets linje. Hertil kan der også markeres en synlig grænse med et sjippetov eller kegler for at identificere en grænse for pilene. Det er ekstra smart at vælge sjippetorvet i en farve, der er let at se på gulvet eller i græsset. Sjippetorvets farve afhænger af om bueskydningen forgår indenfor eller udenfor.

Ekstra udstyr der forbedrer aktiviteten og giver et større overblik hos eleverne:

 • Målebånd 
 • Fløjte
 • Sjippetov
 • Kegler 

Det er altid en god idé at bruge en fløjte til skydeprocesduen ved anvendelse af fløjtekommandoer i aktiviteten. 

Eksempelvis:

1 fløjt = Begynde spillet

2 fløjt = Hente pilene

3 fløjt eller mere = Stop spillet

NB: Arrows skolebueskydning sættet til børn i skolen indeholder ikke ekstraudstyret; målebånd, fløjte, sjippetov, hulahopringe, overtræksveste eller kegler. Du kan finde dette ekstra udstyr nederst på siden.

Produkter til bueskydning i skolen

Din pris559,00
Ekskl. moms
698,75 Inkl. moms
Læg i kurv
Vi har kun {{lineQuantity}} {{ unit }} tilbage på lager

Tilbehør til bueskydning i skolen

Din pris119,00
Ekskl. moms
148,75 Inkl. moms
Læg i kurv
Vi har kun {{lineQuantity}} {{ unit }} tilbage på lager
Mængderabat
Din pris11,00
Ekskl. moms
13,75 Inkl. moms
Læg i kurv
Vi har kun {{lineQuantity}} {{ unit }} tilbage på lager
Mængderabat