Bueskydning08 Content Image

Tværfaglige undervisningsforløb med bueskydning i skolen

I Arrows Archery børnebueskydning får eleverne gennem leg og få regler først og fremmest et kendskab til sportsgrenen bueskydning via skoleidrætten – men det er også muligt at bruge bueskydning i tværfaglige undervisningsforløb med andre fag.

I Arrow Archery skolesættet finder du en række aktivitetskort, som guider dig til, hvordan bueskydning kan kombineres med fagene matematik, læsning/skrivning, IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi), historie og billedkunst.

Bueskydning16 Content Image
Bueskydning08 Content Image
Bueskydning04 Content Image
Bueskydning13 Content Image

Nedenfor ser du forslag til, hvordan fagene matematik, IKT og historie kan inddrages i et bueskydningsforløb

 

Matematik

Faget matematik kan inddrages ved at få eleverne til kigge på de point, de scorer, når de skyder på skiven, og bruge dem i hovedregning.

Eksempelvis: Hvor mange point scorer der, når du lægger en gul og rød sammen? Dette er en god øvelse for eleverne – og bueskydning bliver her mere end ”bare” en idrætsaktivitet i skolen.

IKT

Skab et elektronisk holdark og scorekort, så eleverne selv kan notere deres point gennem hele spillet på scorekortet. Herefter kan eleverne selv udregne deres point fra spillet. Eleverne lærer at lægge tal sammen og at notere deres point på et fælles scorekort.

Historie

I faget historie kan historien om bueskydning inddrages og give eleverne en bredere forståelse for, hvordan bueskydning har udviklet sig gennem tiden. Eleverne kan eksempelvis lære om, hvilken historie der ligger bag bueskydning. I kan fx undersøge hvordan brugen af bueskydning har ændret sig gennem tiden i forbindelse med krigsførelse, jagt og sport.

Det er også en god idé at se på historien om bueskydning i de olympiske og paralympiske lege. På denne måde giver du eleverne en bredere forståelse og læring om bueskydningens udvikling – og hvilken forskel den har gjort førhen og frem til nu.

Bueskydning15 Content Image

Bueskydning i skolen understøtter flere forskellige lærings- og kompetencemål

 

Præcisions idræt

 • Eleven kan omsætte instruktion til handling via kropsbevidsthed (koordination, balance, styrke)
 • Eleven kan holde koncentrationen i kortere perioder
 • Eleven får viden om enkle regler og sikkerhed

Samarbejde og ansvar

 • Eleven kan samarbejde i par eller små grupper om idrætsleje

Normer og værdier

 • Eleven kan respektere regler og aftaler for afvikling af bue-aktiviteten
 • Eleven respekterer andre elevers deltagelse og behov

Ordkendskab

 • Eleven kan anvende enkle fagord og begreber
 • Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Aktiviteter

 • Bueskydning, præcisionsidræt, leg

Tegn på læring

 • Eleven forstår og skyder efter grundlæggende teknisk læring
 • Eleven forstår regler og sikkerhed omkring afvikling af bueskydning
 • Eleven kan samarbejde i par eller små grupper ud fra aktiviteterne
 • Eleven forstår og bruger fagord som ventelinje, skydelinje, optræk & slip
 • Eleverne hjælper og roser hinanden