Funbattle Category Image
Sådan spiller du FunBattle

FunBattle er et sjovt og underholdende aktivitetsspil, hvor alle kan være med. FunBattle medfører stor bevægelse og aktivitet, og får adrenalinen til at stige i takt med spillets forløb. Alle deltagere er aktive hele tiden – og der bliver rig mulighed for at få brugt lattermusklerne. FunBattle kan spilles fra 6-7 års alderen og kan spilles både indendørs i idrætshallen, i skolegården eller i skoven. Tag udstyret på og kom i gang – det bliver sjovt.

Funbattle Content Image2

Spillets idé

Hvert hold (3-20 deltagere pr. hold) forsøger at beskytte egen base samtidig med at modstanderen skal nedkæmpes med kasteskyts. Spillet slutter når modstanderens fane er erobret og bragt til egen base.

Skjoldet bruges til at forsvare sig mod modstanderens kasteskyts. Rammes en deltager af 1 stk. kasteskyts koster det et liv. Alle deltagere har i alt 3 liv.

Funbattle Content Image1

Forberedelse inden spilstart

Deltagerne deles i 2 hold, som tildeles hver sin banehalvdel. Hvert hold skal placere sin fane i hjørnet af egen banehalvdel. Dette er holdets base. Holdet skal forsvare fanen, som er placeret i egen base, samtidig med at de forsøger at erobre modstandernes fane fra deres base. Baserne skal placeres i diagonalt liggende hjørner.

Alle deltagere skal iføres en spillevest. Det ene hold skal have veste med hvidt burrebånd og det andet veste med rødt burrebånd. Der udover skal alle starte med et skjold samt 3 stk. kasteskyts. Start med 1 stk. kasteskyts i hånden og placer de resterende 2 på skjoldet.

Spillets forløb

 • Hvert hold mødes ved egen base, hvor taktik ift. angreb og forsvar aftales. Når spillet startes, angriber de 2 hold hinanden. Målet med spillet er at erobre modstanderens fane og bringe den til egen base – samtidig skal egen base forsvares.

 • Modstanderne nedkæmpes ved at ramme dem med kasteskyts på vesten. Deltagerne bruger skjoldet til at forsvare sig med.

 • Første gang 1 stk. kasteskyts sidder fast på vesten, koster det et liv. Det betyder, at skjoldet er tabt. Deltageren, der er ramt, løfter skjoldet over hovedet som tegn på, at han er blevet ramt og løber tilbage til egen base, hvor skjoldet lægges bagved spillefeltet. Deltageren er nu med igen uden et forsvarsvåben.

 • Rammes samme deltager igen af et kasteskyts, er endnu et liv gået tabt. Armene løftes over hovedet, og deltageren løber tilbage til egen base. Her tager deltageren nu sit skjold igen. Deltageren er nu med igen.

 • Rammes samme deltager for tredje gang, er spilleren ude af dette spil.

 • Hvis en deltager får fat i modstanderens fane, skal vedkommende forsøge at løbe tilbage til egen base uden at blive ramt.

 • En deltager, som har erobret modstanderens fane men bliver ramt på tilbagevejen, skal placere fanen på det sted vedkommende blev ramt. Fanen kan ikke bringes tilbage til basen igen, men skal nu forsvares på den nye placering. Begge faner kan altså få ny placering under spillet, hvis de er blevet flyttet af en modstander.

 • Det er tilladt at bruge det kasteskyts, som indfanges med skjoldet. Løst liggende kasteskyts må gerne samles op og bruges igen. Det er dog ikke tilladt at have mere end 5 stk. kasteskyts pr. deltager ad gangen.

 • De ekstra stykker kasteskyts deltageren fanger/opsamler, kan med fordel placeres på skjoldet, således at deltageren har en hånd fri til at kaste med. Har deltageren ikke noget skjold, må kasteskytset ikke placeres på vesten – kun holdes i hånden.

 • Fysisk kontakt er ikke tilladt, og det er ligeledes ikke tilladt at slå eller skubbe til modstanderen. Kasteskytset må ikke gribes med hånden.

 • Det er tilladt at bruge skjoldet som en ”forlænget” arm, således at kasteskyts kan samles op samtidig med, at deltageren bliver i skjul.

 • Bliver deltageren ramt på arme eller ben, betragtes det som et skudsår, og deltageren er forsat med i spillet. Deltageren mister kun et liv, hvis kasteskytset sidder fast på burrebåndet på vesten.

Spillets afslutning

Spillet slutter, når det ene hold har placeret modstanderens fane i egen base. Egen fane behøver ikke befinde sig i egen base når modstanderens fane placeres. Det afgørende er, hvilket hold der placerer modstanderens fane først i egen base.

Er spillet ikke afgjort efter 30 minutter, kan spillet afgøres på point – læs mere under variationsmuligheder.

Sådan opsætter du en god bane til FunBattle

Banens størrelse varierer alt efter antallet af deltagere. Til 2x6 deltagere foreslås en banestørrelse på ca. 20x40 m. Der kan godt være langt flere spillere på denne banestørrelse, men det medfører dog oftere ”nærkampe”.

I idrætshallen

Hele hallen bruges som bane. Ribber og torve m.m. må gerne benyttes. Ved et mindre antal deltagere kan hallen halveres, og der spilles i stedet på tværs. Forskellige skumredskaber, bukke, måtter m.m. placeres rundt omkring i hallen, så deltagerne har mulighed for gemme sig samt kravle under og over disse.


På legeområder og i skoven

Banen behøver ikke at være rektangulær. Det gælder om at inddrage så mange forskellige forhindringer som muligt (Varieret terræn, træer, små bakker, legehuse, huse m.m.) Det vigtigste er, at holdene ved, hvor begge baser er placeret.

Her er træer og legeredskaber naturlige forhindringer, som deltagerne kan bruge til at gemme sig bagved, holde udkig efter modstanderen fra m.m. For at beskytte burrebåndet bør der ikke spilles i regnvejr og på for vådt/mudret underlag.

Variationsmuligheder

 • Hvis egen fane er erobret, men endnu ikke er bragt til modstanderens base, må holdet gerne forsøge at bringe fanen tilbage til egen base.

 • Skjold og køller kan bruges til differentiering mellem deltagerne/holdene. F.eks. pigerne har skjold og drengene køller.

 • Spillet afsluttes først, når det ene hold har begge faner i egen base.

 • Der kan laves flere små hold, der spiller på mindre baner. Herefter kan de tabende hold mødes og ligeledes de vindende eller lign.

 • Der kan spilles på tid. Hvis en deltager rammes, skal denne give sit våben til modstanderen. Hvert erobret våben tæller 100 point. Erobres fanen inden for tidsgrænsen tillægges 300 point, men spillet forsætter tiden ud.

 • Der kan spilles uden mulighed for at deltagerne kan gemme sig nogen steder. En afgrænset bane i hallen eller på græsplænen og så i gang med det samme.

 • Til mindre børn kan der spilles med en zone mellem de to hold. Deltagerne skal forsøge at ramme modstanderen på den anden side af zonen. Deltagerne mister ikke deres våben, og der skal ikke erobres nogen fane. Det kan f.eks. aftales, at en træffer giver en straf, som kunne være en omgang løb rundt i salen.

 • Som fri leg kan der leges ”røver og soldater”, hvor to og to, små hold eller alle kæmper mod alle. Deltagerne bestemmer selv reglerne og hvilket udstyr, de vil bruge. Desuden behøver ingen at ”dø” under legen.