Combat Archery1 Content Image

Sådan spiller du Combat Archery

Combat Archery er et sjovt, tempofyldt og samarbejdskrævende spil for både større børn og voksne.

Det er hylende skægt, fuld af action og helt vildt vanedannende!

Combat Archery2 Content Image

Spillet kort

Combat Archery kan spilles både ude og inde – og kombinerer bueskydning med elementer fra Paintball og Nerf-krig, men kan også beskrives som høvdingebold med bue og pil.

Spillerne bruger nemlig buer og pile – med pilespidser i skum – til at skyde hinanden ud af spillet.

Udstyr til Combat Archery

Combat Archery Bane Content Image

Banen

Udendørs skal banen måle 15x20 meter, mens banen indendørs skal måle 12x18 meter.

Banen skal altid have en midterzone på 2 meter, ligesom der i hver ende af banen midt på baglinjen skal være en holdbase på 3x1 meter. I hjørnet til højre for holdbasen skal der være en genoplivningszone på 1x1 meter.

På hver banehalvdel skal der være tre ens bunkere. Bunkerne må ikke være placeret i midterzonen eller flyttes på undervejs i spillet. Har I ikke nok bunkere, kan I sagtens bruge andre typer af forhindringer. 

Tre populære Combat Archery-spil

Last Man Standing

Det gælder om at ramme alle fra modstanderholdet, så de til sidst ikke har flere spillere tilbage på banen. Det hold, som først har skudt alle modspillere ud eller har flest spillere tilbage, når tiden (max. 5 min.) er gået, vinder kampen. 

Ved spillets start ligger pilene spredt i midterzonen. Spillerne starter her – og må tage op til tre pile hver, når kampen begynder. Spillernes buer ligger på baglinjen på holdets banehalvdel.

Bliver en spiller ramt, skal denne forlade banen. Hvert hold udnævner en person, som må krydse midterzonen. Bliver denne spiller ramt skal spilleren forlade banen og samtidig vil en ny spiller på samme hold blive den spiller, der må krydse midterzonen.

En spiller skal forlade banen, hvis denne bliver ramt. Hvis en spiller ikke selv forlader banen, når denne bliver ramt, kan dommeren bede spilleren samt en medspiller forlade banen.

Hvis en spiller griber en pil affyret af en modspiller, må en hjemslået holdspiller komme på banen igen.

Conquer the Base / Capture the Flag

Ved spillets start står spillerne i deres holdbase med en bue og tre pile hver. I midterzonen står tre flag – og det gælder for hvert af holdene om at transportere så mange flag som muligt ned til modstanderholdets holdbase. Der spilles i max. 5 min. Hvis tiden rinder ud, og de to hold har placeret lige mange flag i modstanderholdets holdbase, ender kampen uafgjort. Man kan dog også spille med, at vinderen er det hold, der har (eller hurtigst får fat på) det tredje flag, når tiden er gået.

Alle spillere må være overalt på banen. Der må højst være et flag i spil ad gangen. Et flag er defineret som værende i spil, fra det bliver taget fra sin startplads i midterzonen, til det bliver placeret i et af holdenes holdbaser. Flaget må ikke kastes mellem spillerne, men må gerne afleveres fra en spiller til en anden.

Et flag er placeret i modstanderholdets holdbase, når en spiller står med begge fødder i holdbasen og placerer flaget på gulvet/jorden indenfor basen. Når et flag er blevet placeret i en holdbase, kan det ikke flyttes derfra. En spiller må ikke med overlæg forsøge at stå i vejen for, at en modstander kan komme ind i holdbasen.

Bliver en spiller ramt, skal denne løbe ned til sin egen holdbase og ind i genoplivningszonen, inden denne må spille videre. Hvis en spiller har pile eller flag i hånden, når denne bliver ramt, skal disse ligges på gulvet/jorden straks, inden spilleren løber ned til sin holdbase. Hvis flaget bliver ramt, mens en spiller holder det, er spilleren ramt.

VIP

Spillet gælder om at opnå flere point end modstanderholdet – der spilles i max. 5 minutter.

På hvert hold udnævnes en spiller til VIP, mens resten er almindelige spillere. VIP’en må være og skyde fra overalt på banen. De øvrige spillere skal blive på deres egen banehalvdel.

Ved spillets start ligger holdets buer i holdets holdbase. Pilene ligger i midterzonen – tre pile pr. spiller. Spillerne starter ved baglinjen og må først tage deres buer, når de har været oppe ved midterzonen for at hente pile. Hver spiller må tage op til tre pile.

Når en spiller bliver ramt, skal han/hun række buen op for at signalere dette til pointtælleren. Derefter skal vedkommende hurtigt løbe ned til genoplivningszonen ved sin holdbase, hvorefter han/hun igen er med i spillet. Hvis en ramt spiller har fat i pile, når han/hun bliver ramt, skal pilene straks ligges på gulvet/jorden, inden spilleren løber mod genoplivningszonen.

Det giver holdet 1 point, når en spiller rammer en modstander. Det giver også holdet 1 point, når en spiller griber en pil skudt afsted af en modstander. Kommer en VIP op i modstanderholdets holdbase, får VIP’ens hold 2 point og kampen slutter.

Combat Archery3 Content Image

Sikkerhedsregler

Husk – Combat Archery skal være sjovt, men det er vigtigt at prioritere sikkerheden for at undgå skader.

Følg disse retningslinjer omhyggeligt for at sikre en positiv spiloplevelse for alle deltagerne. God kamp!

1. Brug beskyttelsesudstyr
Spillere skal altid bære det nødvendige beskyttelsesudstyr, herunder briller og hjelm, eller full face beskyttelsesmaske. Dette beskytter mod skader fra pilene.


2. Kontrollér udstyret
Inspektion af buer og pile før hvert spil for at sikre, at de er i god stand uden synlige skader eller brud.


3. Våbensikkerhed
Behandl Combat Archery-buer og pile med forsigtighed. Hold altid buen rettet væk fra mennesker, når den er spændt, og kampen ikke er i gang.


4. Afstand
Fastlæg en minimumsafstand, hvor spillere ikke må skyde hinanden fra for tæt hold for at minimere risikoen for skader. Undgå at sigte mod ansigtet – især på tæt hold. Skyd mod kroppen eller benene.


5. Instruktion
Før spillet starter, skal alle spillere instrueres i reglerne og sikkerhedsprocedurerne. Det er vigtigt at forstå, hvordan man bruger udstyret korrekt og reagerer på farlige situationer.


6. Kommunikation
Hold en klar kommunikation med dit hold. Brug signaler eller tale for at advare dine medspillere om fare eller for at koordinere angreb og forsvar.


7. Fjern farlige genstande
Før spillet begynder, skal området kontrolleres for farlige genstande, der kan forårsage skader. Fjern eventuelle potentielle farer.


8. Alkohol og stoffer
Spil aldrig Combat Archery, når du er påvirket af alkohol eller stoffer, da det kan nedsætte reaktionsevnen og øge risikoen for ulykker.


9. Tilsyn
Sørg altid for, at der er en voksen eller en ansvarlig person til stede, der kan føre tilsyn med spillet – især hvis der er mindreårige deltagere.


10. Respekt
Respekter reglerne og dine medspillere. Undgå aggressiv opførsel og adfærd, der kan skade andre spillere.


11. Førstehjælp
Sørg for at have førstehjælpsudstyr tilgængeligt i tilfælde af mindre skader. Alle spillere bør vide, hvordan man yder basal førstehjælp.