Den 24 oktober 2020 fyller FN 75 år!

Vi på Tress är stolta över att vara med och bidra till att sprida budskapet om FN:s viktiga arbete med de globala målen. Mål nr 3: God hälsa och välbefinnande, ligger oss speciellt varmt om hjärtat. Dagligen arbetar vi med att inspirera och främja en rörelsekultur där glädje, gemenskap och hälsa är i fokus.

Citat av Nelson Mandela:
"Idrott har styrkan att förändra världen. Den har kraften att inspirera och styrkan att ena folk på ett sätt som få andra saker har."

Genom ett samarbete med Majken Gilmartin, grundaren av Global Goals World Cup har vi fått möjligheten att sälja de officiella Global Goalsbollarna som du hittar längst ner på denna sida!

Global Goals fotboll och volleyboll

EIR har utvecklat fotbollar sedan 2008 - alla med ett socialt budskap i enlighet med EIRs mission: Använd sporten för att uppnå social jämlikhet. Tillverkningen av bollarna lever upp till alla FN-standarder när det gäller produktion och mänskliga rättigheter.

2015 gick EIR ihop med FN/UNDP och utvecklade original-fotbollen med de 17 globala målen påtryckta och introducerade det första världsmästerskapet. Vinnarna är det bästa laget för världen, The Global Goals World Cup.


Vad är FN:s Globala Mål?

2015 antog de 193 medlemsländerna FN:s globala mål för hållbar utveckling i hela världen. De består av 17 överordnade mål – och 169 delmål – som sätter dagordningen för hur vi ska lösa Jordens största problem innan år 2030. Det är den mest ambitiösa planen som någonsin antagits.

Hela världen ska tillsammans avskaffa extrem fattigdom och svält, säkra utbildning, anständiga arbetsvillkor och jämlikhet, minska olikheter, sörja för hållbar produktion, infrastruktur och energi, och vi ska bekämpa klimatförändringarna. Alla länderna har härmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Läs mer om FN:s globala mål här!


Fakta om bollen

  • Fotboll storlek 4,5
  • Vikt: 368 gram
  • Omkrets: 67 cm
  • Inget vatten i produktionen
  • Vattenbaserade tryckfärger
  • Latexblåsa från gummiträd
  • Ekologiskt bomullsmaterial
  • PU-material

 

Global goals bollar