Kin Ball Category Image

Hur spelar man Kin-Ball?

Fokus på samarbete!

Kin-Ball betyder rörelseboll. Spelet är en rolig, enkel och social aktivitetslek där alla kan vara med – fokus ligger inte på individens prestation utan på samarbete och sammanhållning.

Det gör Kin-Ball till en idealisk aktivitet för en lite annorlunda idrottslektion i skolan, där eleverna förutom samarbete och sammanhållning också tränar öga-hand-koordination, öga-fot-koordination, hand-fot-koordination och kondition.

Kin Ball Content Image

Kin-Ball spelas i 3 lag med 4 personer i varje lag – varje lag bär västar i olika färger. Man spelar med en stor uppblåsbar boll, och det gäller att få poäng genom att serva bollen så att det lag man utmanar inte kan fånga bollen innan den når marken.

Planen är vanligtvis 21 x 21 meter, men kan anpassas efter spelarnas ålder och fysiska förmåga.

Se Kin-Ball in action!

Så här spelar du Kin-Ball!

Hur bestämmer man vinnaren i Kin-Ball?

Börja med att komma överens om det gäller att nå först till ett visst antal poäng, eller om ni spelar på tid där vinnaren är det lag med flest poäng när tiden är slut. Därefter lottar ni vilket lag som börjar med att serva.

Hur ställer man upp i Kin-Ball?

Det servande laget ställer sig i mitten av planen. Spelarna från de andra två lagen fördelar sig ut i planens fyra hörn – det ska stå en spelare från varje lag i varje hörn.

Hur servar man i Kin-Ball?

Det servande laget förbereder sig för att serva bollen, som ska servas av en av de fyra lagkamraterna. De andra tre sitter på huk och håller bollen så att personen som servar kan träffa den med en eller två händer. Man turas om att serva, så att det aldrig är samma person som servar två gånger i rad.

Personen som servar säger högt "Omnikin + färgen på ett av de andra lagen".

Hur tar man emot bollen i Kin-Ball?

När bollen servas ska en från det lag vars färg ropats ut fånga bollen innan den nuddar marken. Bollen kan fångas eller tas emot med alla kroppsdelar. Till exempel får en spelare gärna träffa bollen med foten och sparka den vidare till en mottagare som fångar den med händerna. Det måste gå snabbt. Det mottagande laget ska både hinna fånga och kontrollera bollen, inta serveposition och serva till ett mottagarteam på bara 10 sekunder.

Hur får man poäng och vilka är felen i Kin-Ball?

Man får poäng vid fel – för varje fel får de andra två lagen ett poäng var. Det lag som gör fel fortsätter spelet med en ny serve. Fel kan vara:

 • Bollen nuddar marken innan mottagning.
 • En eller flera från laget misslyckas med att röra bollen under en serve.
 • Någon tar steg med bollen.
 • 10-sekundersregeln inte följs.
 • Bollen tappas under serve eller mottagning.
 • Bollen servas utanför planen.
 • Samma spelare servar två gånger i rad.

Tips & tricks till idrottsläraren.

 1. Kin-Ball kan spelas både inomhus och utomhus – kom bara ihåg att använda rätt boll.
 2. Om det är fler än 12 elever rekommenderar vi att man lägger till extra deltagare till vart och ett av de tre lagen istället för att lägga till fler lag.
 3. Kom ihåg att instruera eleverna i hur de ska hålla bollen vid serve (triangelposition, böjda knän, bollen över huvudet med raka armar) och hur de bäst slår till bollen (dubbelhandslaget).
 4. Prata med eleverna om de taktiska aspekterna av att dölja vem som ska serva. Låt dem också överväga om det kan vara en elev som ropar färgen på det lag som ska ta emot och en annan elev som servar.
Produkter till Kin-Ball.