Bueskydning03 Content Image

Så här spelar du Arrows bågskytte

Pilbåge för barn - En kul och lärorik aktivitet!

Uppställning av skjutbana

Dags att ställa upp banan! Låt banuppställningen bli en del av aktiviteten och låt barnen hjälpa till.

Börja med att identifiera en passande placering av skjutbanan. Välj ett område med mycket plats antingen utomhus eller inomhus. Tänk på att ha bra avstånd från dörrar eller andra ingångar om bågskyttet ska ske till exempel i en idrottshall. Placera utrustningen i enlighet med den grundläggande skjutbanan med skyddslinje, väntlinje, mållinje och ett förbjudet område (se bilden här under) så att det är klart vid aktivitetens start.

Uppställning Arrows Stor Content Image (2)

1. Linje som markerar förbjudet område
En synlig gräns markeras för att identifiera en gräns för pilarna.

2. Mållinje
Här placeras måltavlorna. Avståndet bestäms beroende på aktivitet.

3. Skjutlinje
En synlig linje på marken varifrån skjutningen pågår. Alltid i riktning mot måltavlorna.

4. Väntlinje
En tydlig väntlinje på marken där bågskyttar som inte skjuter väntar på sin tur.

Utrustning

Ha en enkel genomgång av utrustningen - båge, pil, handledskydd och måltavlor. Låt eleverna känna efter vilken hand de föredrar att dra bågen med för att ta reda på om de är höger- eller vänsterskyttar. Utrusta sedan eleverna med rätt utrustning, så som handledskydd, båge och pilar.

Introduktion

  • Förklara för barnen hur tekniken i skyttet fungerar och hur man siktar. Du kan till exempel utföra en enkel demonstration av skjuttekniken för eleverna.
  • Låt barnen öva på skjuttekniken genom att ställa upp en skjutbana med linjer istället för måltavlor så att de kan koncentrera sig på att lära sig hur de skjuter iväg pilen utan att bekymra sig över att träffa exakt på måltavlan.
  • Kom ihåg att vägleda varje enskild elev när de skjuter iväg sina första pilar. Det är bra att låta barnen öva på att använda utrustningen i mindre grupper.
  • Gå igenom säkerhetsreglerna noga med barnen för att förhindra olyckor.
  • När barnen har blivit bekanta med tekniken kan du introducera grundläggande förbättringar efter hand.

Säkerhet
Förklara de olika kommandon som gäller under bågskyttet och vad de angivna områdena på marken betyder för att försäkra att bågskyttet sker på ett ansvarsfullt sätt. Det är alltid en god idé att använda en visselpipa för kommandon under aktiviteten för att öka säkerheten.

1 vissling = Låt spelet börja
2 visslingar = Hämta tillbaka pilarna
3 visslingar = Avbryt spelet