Semi Smartlift Content Image 2

Semi Smartlift-Mål

I vår serie Semi Smartlift hittar du fotbollsmål med Smartlift-hjul på baksidan och avtagbara hjul på båda sidorna av bottenramen. Med transporthjul är målen väldigt lätta att flytta runt på träningsanläggningen.

Fördelar med avtagbara hjul på fotbollsmål: 

1. Enkel förflyttning
Med avtagbara hjul blir det mycket enklare att flytta fotbollsmålet. Det här är användbart om man behöver flytta målet för att byta spelplan, ställa in det i förråd eller göra plats för andra aktiviteter på planen.

2. Flexibilitet
Avtagbara hjul gör det möjligt att snabbt ändra konfigurationen av planen. Man kan enkelt förflytta målen till olika platser beroende på vilket behov som finns, exempelvis för olika träningsövningar eller turneringar.

3. Skydd av planen
Hjulen hjälper till att förhindra att målet släpas över planen, vilket kan orsaka skador på gräsmattan eller konstgräset. Detta är särskilt viktigt när planen är känslig.

4. Säkerhet
När hjulen är avtagbara kan de tas bort när målet är placerat på rätt plats, vilket gör att målet står stadigt under spelet. Detta minskar risken för att målet rullar eller flyttar sig oavsiktligt.

5. Lång livslängd
Genom att minska slitaget på målet och planen tack vare hjulens mobilitet, förlängs både målets och planens livslängd.

6. Effektivitet
Om man behöver flytta många mål på kort tid, exempelvis under större evenemang eller träningar, gör hjulen processen snabbare och mindre arbetskrävande.

Avtagbara hjul är därmed ett mycket praktiskt tillägg till ett fotbollsmål, både för enklare hantering och för att förbättra säkerheten och skyddet av utrustningen och spelplanen.