Bueskydning08 Content Image

Tvärvetenskaplig undervisning med bågskytte

Går det öva matematik, historia och informationsteknik med bågskytte?

Det gör det absolut! Genom lek och lite regler får barnen i skolan först och främst lära känna bågskyttesporten via skolidrotten, men det går även att använda bågskytte i tvärvetenskaplig undervisning med andra ämnen. I Bågskytteset Arrows Skola hittar du flera aktivitetskort som guidar dig till hur bågskytte kan kombineras med ämnena matematik, läsning, IKT (informations- och kommunikationsteknik), historia och bild.

Bueskydning16 Content Image
Bueskydning08 Content Image
Bueskydning04 Content Image
Bueskydning13 Content Image

Förslag på hur ämnena matematik, IKT och historia kan ingå i en bågskyttelektion

Matematik

Ämnet matematik kan ingå genom att eleverna tittar på poängen de får när de skjuter mot målet och använder dem i huvudräkning.

Till exempel: Hur många poäng får man när man lägger ihop en gul och en röd? Det här är en bra övning för eleverna – och bågskytte blir här mer än "bara" en idrottsaktivitet i skolan.

IKT

Skapa ett elektroniskt poängkort så att eleverna själva kan anteckna sina poäng genom spelet på poängkortet. Eleverna kan sedan själva räkna ut sina poäng från spelet. Eleverna lär sig att lägga till siffror och att registrera sina poäng på ett gemensamt styrkort.

Historia

I historieämnet kan historien om bågskytte ingå och ge eleverna en bredare förståelse för hur bågskyttet har förändrats över tid i samband med krigföring, jakt och sport. Samtidigt som de lär sig om historien bakom bågskyttet. Det är också en bra idé att titta på historien om bågskytte under de olympiska och paralympiska spelen.

Bueskydning12 Content Image
Bågskytte i skolan stödjer flera olika lärandemål

Precisionssporter

 • Eleven kan omsätta undervisning till handling via kroppsmedvetenhet (koordination, balans, styrka)
 • Eleven kan behålla koncentrationen under kortare perioder
 • Eleven får kunskap om enkla regler och säkerhet

Samarbete och ansvar

 • Eleven kan samarbeta i par eller i mindre grupper om sportuthyrning

Normer och värderingar

 • Eleven kan respektera regler och överenskommelser för att genomföra bågskytteaktiviteten
 • Eleven respekterar andra elevers delaktighet och behov

Ordkunskap

 • Eleven kan använda enkla tekniska ord och begrepp
 • Eleven har kunskap om enkla ämnesord och begrepp

Aktiviteter

 • Bågskytte, precisionssport, lek

Tecken på lärande

 • Eleven förstår och strävar efter grundläggande tekniskt lärande
 • Eleven förstår reglerna och säkerheten för att bedriva bågskytte
 • Eleven kan samarbeta i par eller små grupper utifrån aktiviteterna
 • Eleven förstår och använder facktermer som väntelinje, skjutlinje, pull up & drop
 • Eleverna hjälper och berömmer varandra