Fotbollsnät Content Image

Vilket fotbollsnät ska du välja till ditt fotbollsmål?

Hitta rätt fotbollsnät hos oss!

Vi erbjuder Skandinaviens största utbud av fotbollsnät. Vi förstår att detta kan göra det klurigt att veta vilket av alla våra fotbollsnät som passar till just dina fotbollsmål och ditt behov. Därför har vi tagit fram dessa sex punkterna att ta ställning till för att hjälpa dig spela i rätt riktning och rakt in i mål vid ditt val av fotbollsnät.

Fotbollsnät Maskstorlek Content Image (1)

1. Storlek på maskorna

En faktor som avgör vilken maskstorlek man bör ha på sitt målnät är i vilken omgivning som målet står. Står fotbollsmålet på en lättillgänglig, öppen och offentlig yta rekommenderar vi målnät med små maskor för att minska risken att det klättras i nätet. Desto mindre nätmaskorna är ju svårare är det att få in fötter i maskorna för att klättra. Står fotbollsmålet istället i en omgivning med regelbunden uppsikt kan det gå bra med en större maskstorlek. Eftersom det då är mindre sannolikhet att någon klättrar i nätet. Den större maskstorleken innebär nämligen en större risk att det klättras i nätet och att målnätet förstörs.

Fotbollsnät Masktjocklek Content Image

2. Tjocklek på nättrådarna

I all enkelhet så är ett målnät med högre tjocklek på nättrådarna mer slitstarkt än ett målnät med mindre tjocklek på nättrådarna. Beroende på hur frekvent målnätet kommer användas kan det därför vara att föredra en tjockare nättråd för ett mer slitstarkt nät.

Fotbollsnät Material Content Image (1)

3. Material

Vi erbjuder målnät i både polypropylene och nylon.
Nylon har i grunden en något högre brottsstyrka än polypropylen. Däremot är målnäten i nylon knutna i maskhörnen vilket innebär en högre slitning på nättrådarna i maskhörnen vid knutarna. Knutna målnät är det ursprungliga sättet som målnät producerats, men genom åren har nya material och tekniker tagits fram och därför blir det mer ovanligt med knutna nät.

Polypropylenen möjliggör att nättrådarna kan vävas samman istället för att knytas i maskhörnen. Målnäten i polypropylen är därför knutlösa vilket innebär att målnätet blir mer flexibelt och slits inte lika hårt och snabbt som ett målnät i nylon riskerar att göra. Ytterligare en aspekt till att ta hänsyn till gällande materialval på ditt målnät är att polypropylen är mer UV-beständigt än vad nylon är vilket innebär att nätets färg inte bleknar lika snabbt.

Fotbollsnät Färg Content Image

4. Färgval

Våra standardfärger på målnät är vitt och svart. Vi erbjuder även några av våra målnät i grön färg. Det enda att ta hänsyn till vid färgvalet på ditt målnät är att ett grönt nät smälter in i omgivningen vilket rent estetiskt kan vara trevligt. Dock ska man ha i åtanke att synsvaga kommer ha problem att urskilja nätet från dess omgivning. I övrig är det endast en smaksak med vilken färg man föredrar på sitt målnät.

Fotbollsnät Nätstorlek Content Image

5. Nätstorlek

För att kunna välja vilken storlek du behöver på ditt målnät behöver du veta fyra mått på ditt fotbollsmål.

  1. Mått från mark till underkant av ribba
  2. Mått mellan insida stolpar
  3. Mått mellan baksida stolpe och ytterkant nätliggare i toppen.
  4. Mått mellan baksida stolpe och ytterkant nätliggare i botten.

6. Nätmodell

Förutom målnätets storlek bör man även ta hänsyn till vilket typ av fotbollsmål man har. Klassiska fotbollsmål kan såklart ha en klassisk nätmodell. Har man däremot ett fotbollsmål med vårt så kallade smartliftsystem bör man överväga ett målnät i smartliftmodell. Eftersom ett smartliftnät är skräddarsytt för den specifika hjullösningen på ett smartliftmål. Det gör att det ser snyggt ut rent estetiskt samt att man inte får ett nät som hänger ner och skadas när man flyttar målet. Samma princip som för fotbollsnät i smartliftmodell gäller även för målnäten till fleximålen. Fleximålnäten är även dem skräddarsydda för den specifika hjullösningen och dessutom så är målnätets storlek anpassad till fleximålens unika dimensioner.