Special Olympics Mini Logo
Tress och Special Olympics Sverige inleder samarbete

Tress kommer som leverantörssponsor under 2024 bland annat leverera material till olika evenemang som arrangeras av Special Olympics Sverige & Parasport Sverige. Utöver det får alla Svenska Parasportförbundets medlemmar rabatterade priser på Tress utbud av lek, spel och sportutrustning.

”Att alla ska få chansen till rörelseglädje ligger oss på Tress varmt om hjärtat. Vi blev därmed väldigt glada när vi fick möjligheten till ett samarbete med Special Olympics Sverige och Parasport Sverige då deras värderingar och intresse för rörelseglädje går hand i hand med våra värderingar. Vi ser därmed fram emot ett givande samarbete och möjligheten till att tillsammans kunna bidra till ökad aktivitet och livsglädje för alla oavsett behov och förutsättningar”.

Fredrik Klitte, VD Tress Sport & Lek AB


"Vi är glada att Tress Sport & Lek blir leverantör till Special Olympics Sverige och Parasport Sverige. Att Tress med sina expertkunskaper inom att skapa inspirerande miljöer för idrott och aktivitet vill hjälpa till att få fler personer med intellektuell funktionsnedsättning att upptäcka rörelseglädjen är glädjande både för oss och målgruppen i stort". 

Linnea Björndahl, chef Special Olympics Sverige.


Special Olympics Sverige

Special Olympics är främst inriktat på bredd- och motionsidrott för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Avsikten är att erbjuda alla, oavsett förmåga, en chans att visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa.

Genom idrott skapar de ett mer inkluderande samhälle där alla får chansen till en meningsfull fritid. När omvärlden kommer i kontakt med barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar under normala lekfulla former bryts fördomar.

Därför finns Special Olympics.

Besök Special Olympics Sverige.