Bueskydning04 Content Image

Bågskytte i skolan

Vill du slå till med en annorlunda aktivitet på idrotten som motiverar och engagerar eleverna från början till slut?

Upptäck Arrows bågskytte som är en kul och lärorik aktivitet för barnen i skolan. Det är en mycket säker aktivitet eftersom man använder sugproppspilar istället för vanliga pilar. Dessutom ger pilbågen en trovärdig upplevelse tack vare bågens helgjutna glasfiberkonstruktion och de riktiga kolfiberpilarna. 

Uppvärmning
I skolsetet finns aktivitetskort som ger dig idéer till olika uppvärmningsövningar som förbereder barnen för aktiviteten och låter de träna på olika moment inom bågskyttet.

Introduktion
Tänk på att introducera bågskyttet för eleverna på ett bra sätt och inom trygga ramar, så att de får en säker upplevelse från start. Gå igenom aktiviteten grundligt och ge eleverna en introduktion till regler och korrekt användning av utrustningen.

Tips till spelet
Du kan även använda aktivitetskorten i skolsetet för att få idéer till olika uppställningar och typer av bågskytte för både lek och tävlingar. Det finns flera olika varianter!

Bågskytte är mer än bara skolidrott

Syftet med Arrows bågskytte är inte enbart själva aktiviteten utan har en rad lärande mål som sträcker sig bortom själva bågskyttet. Förutom kunskap om sporten kan eleverna utveckla sina kunskaper även inom andra områden, så som matte och historia. Det finns en stor möjlighet att använda bågskytte i undervisning även utanför idrottstimmarna.

Aktivitetskorten som du hittar i skolsetet guidar dig igenom hur du kan ha nytta av bågskytte inom fler skolämnen än bara idrott.